Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bu yöntemde 2 5‐9 1 0C arasındaki sıcaklık derecelerinde geçirilen Bu yöntemde 2.5 9.1 C arasındaki sıcaklık derecelerinde geçirilen her bir saat 1 soğuklama birimine eşittir. 18 0C üstündeki sıcaklıklar ise soğuklama birikimine ‐1 ağırlıkla etki etmektedir.

Sıcaklık Aralığı (CºC)

Sıcaklık Aralığı (FºF)Soğuklama Birimi
- 1,4- 340,0
1,5 - 2,435-360,5
2,5 - 9,137 - 481,0
9,2 - 12,449 - 540,5
12,5 - 15,955 - 600,0
16,0 - 18,061 - 650,5
18 -65 -

-1,0