Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Plantmet REST servislerine erişim için HTTP Basic Authentication kullanılmaktadır. Kimlik doğrulaması için Plantmet kullanıcı adı ve şifrenizi kullanmalısınız ve her REST isteminde HTTP Basic Authentication Header bilgisini eklemelisiniz

 

Children Display