Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bir istasyona ait ilaçlama bilgilerini json ve xml formatında alınabilmektedir. Bu bilgileri alabilmek için istasyonun Plantmet' deki Aktarım ID (XID) değerlerini bilmeniz gerekmektedir. Bu değerleri http://wwwweb.plantmet.com.tr adresinden istasyon düzenleme ekranından kontrol edebilirsiniz.

...

Bir istasyon için en son tanımlanmış ilaçlama bilgilerini almak için bu servisi kullanmalısınız.

...

Bir istasyon için tanımlanmış tüm ilaçlama bilgilerini almak için bu servisi kullanmalısınız.

...

Bir istasyon için aktif sezona ait ilaçlama bilgilerini almak için bu servisi kullanmalısınız.