Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bir istasyona ait ilaçlama bilgilerini json ve xml formatında alınabilmektedir. Bu bilgileri alabilmek için istasyonun Plantmet' deki Aktarım ID (XID) değerlerini bilmeniz gerekmektedir. Bu değerleri http://web.plantmet.com.tr adresinden istasyon düzenleme ekranından kontrol edebilirsiniz.

Image RemovedImage Added

En Son İlaçlama Bilgileri

...

Save