Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Plantmet REST API ile sensör verileri json ve xml formatında alınabilmektedir. Aşağıda bu servisin nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. Sensör değerlerini alabilmek için bu sensörlerin Plantmet' deki Aktarım ID (XID) değerlerini bilmeniz gerekmektedir. Bu değerleri http://wwwweb.plantmet.com.tr adresinden veri kaynağı / veri noktası (sensör) düzenleme ekranından kontrol edebilirsiniz.

...

Verileri json formatında almak isterseniz aşağıdaki servisi çağırmalısınız.

http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/data/sensor/latest?xidList=[virgül ile ayrılmış sensör XID'leri]

Örnek İstek:
http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/data/sensor/latest?xidList=DP_178411,DP_203150

Örnek İsteğe Gelen Cevap:

...

Verileri xml formatında almak isterseniz aşağıdaki servisi çağırmalısınız.

http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/data/sensor/latest/xml?xidList=[virgül ile ayrılmış sensör XID'leri]

Örnek İstek:
http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/data/sensor/latest/xml?xidList=DP_178411,DP_203150

Örnek İsteğe Gelen Cevap:

...

Verileri json formatında almak isterseniz aşağıdaki servisi çağırmalısınız.

http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/data/sensor?startTime=[dd.MM.yyyy HH:mm]&endTime=[dd.MM.yyyy HH:mm]&xidList=[virgül ile ayrılmış sensör XID'leri]

Örnek İstek:
http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/data/sensor?startTime=01.06.2014%2000:00&endTime=20.06.2014%2000:00&xidList=DP_178411,DP_203150

Örnek İsteğe Gelen Cevap:

...

Verileri xml formatında almak isterseniz aşağıdaki servisi çağırmalısınız.

http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/data/sensor/xml?startTime=[dd.MM.yyyy HH:mm]&endTime=[dd.MM.yyyy HH:mm]&xidList=[virgül ile ayrılmış sensör XID'leri]

Örnek İstek:
http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/data/sensor/xml?startTime=01.06.2014 00:00&endTime=20.06.2014 00:00&xidList=DP_178411,DP_203150

Örnek İsteğe Gelen Cevap:

...

Tarih Aralığı - XML


Tarih Aralığı - JSON 


Son Değer - XML


Son Değer - JSON

...

Örneğin xid'si "ST_10000" olan bir istasyona ait tüm veri noktarının 14.08.2015 00:00 ile 15.08.2015 00:00 tarihleri arasındal, günlük istatistiksel verilerini almak isterseniz şu sorguyu kullanmalısınız.

http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/data/station/hourly?startTime=14.04.2015 00:00&endTime=15.08.2015 00:00&stXid=ST_600000