Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Plantmet REST API ile sensör verileri json ve xml formatında alınabilmektedir. Aşağıda bu servisin nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. Sensör değerlerini alabilmek için bu sensörlerin Plantmet' deki Aktarım ID (XID) değerlerini bilmeniz gerekmektedir. Bu değerleri http://web.plantmet.com.tr adresinden veri kaynağı / veri noktası (sensör) düzenleme ekranından kontrol edebilirsiniz.
Image Removed
Image Added

 

Sensör Bazlı Sorgulama

...

http://web.plantmet.com.tr/rest/data/station/hourly?startTime=14.04.2015 00:00&endTime=15.08.2015 00:00&stXid=ST_600000

Save