Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Bir istasyonda tanımlı tüm hastalık ve zararlı modellerinin en son risk durumları. Bu bilgiyi alabilmek için istasyonun Plantmet' deki Aktarım ID (XID) değerlerini bilmeniz gerekmektedir. Bu değerleri http://wwwweb.plantmet.com.tr adresindeki istasyon düzenleme ekranından kontrol edebilirsiniz.

...

  • Bir istasyonda tanımlı bir hastalık ya da zararlı modelinin belirli bir tarih aralığındaki tüm risk durumlarının listesi. Bu bilgiyi alabilmek için bu hasatlık ya da zararlı modelinin Plantmet' deki Aktarım ID (XID) değerlerini bilmeniz gerekmektedir. Bu değerleri http://wwwweb.plantmet.com.tr adresindeki TUs düzenleme ekranından kontrol edebilirsiniz.

...

Verileri xml formatında almak isterseniz aşağıdaki servisi çağırmalısınız.

http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/ipm/latest/xml?stXid=[istayonXID'si]
Örnek İstek: 

http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/ipm/latest/xml?stXid=ST_618466

...

Verileri json formatında almak isterseniz aşağıdaki servisi çağırmalısınız.

http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/ipm/latest?stXid=[istayonXID'si]

...

Verileri xml formatında almak isterseniz aşağıdaki servisi çağırmalısınız.

http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/ipm/single/xml?startTime=[Başlangıç Tarihi]&endTime=[Bitiş Tarihi]&ipmXid=[TUS modelinin XID'si]yonXID'si]
Örnek İstek: 

http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/ipm/single/xml?startTime=01.04.2015 00:00&endTime=01.06.2015 0:00&ipmXid=DP_200000

...

Verileri json formatında almak isterseniz aşağıdaki servisi çağırmalısınız.

http://wwwweb.plantmet.com.tr/rest/ipm/single?startTime=01.04.2015 00:00&endTime=01.06.2015 0:00&ipmXid=DP_200000