Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Bir istasyonda tanımlı tüm hastalık ve zararlı modellerinin en son risk durumları. Bu bilgiyi alabilmek için istasyonun Plantmet' deki Aktarım ID (XID) değerlerini bilmeniz gerekmektedir. Bu değerleri http://web.plantmet.com.tr adresindeki istasyon düzenleme ekranından kontrol edebilirsiniz.

Image RemovedImage Added

 

  • Bir istasyonda tanımlı bir hastalık ya da zararlı modelinin belirli bir tarih aralığındaki tüm risk durumlarının listesi. Bu bilgiyi alabilmek için bu hasatlık ya da zararlı modelinin Plantmet' deki Aktarım ID (XID) değerlerini bilmeniz gerekmektedir. Bu değerleri http://web.plantmet.com.tr adresindeki TUs TUS düzenleme ekranından kontrol edebilirsiniz.

Image RemovedImage Added

İstasyonda Tanımlı Hastalık ve Zararlı Modellerinin Son Risk Durumları

...

http://web.plantmet.com.tr/rest/ipm/single?startTime=01.04.2015 00:00&endTime=01.06.2015 0:00&ipmXid=DP_200000

Save