Sayfa ağacı
ConfigureAlan araçları
Üst verinin sonuna git
Üst verinin başına git

Bitki tomurcuklarının uyanabilmesi ve çiçek taslaklarının tam olarak oluşabilmesi için, bu tomurcukların belirli süre soğukta kalması gerekir. Buna soğuklama süresi denir ve saat olarak ifade edilir. Bu bir tür kışlatma olarak görülebilir.

Soğuklama ihtiyacı ilk olarak 1950’de Weinberger tarafından bazı meyveler için önerilmiştir. Weinberger, ağaç tomurcuklarının baharda ç çi eklenebilmesi için kış mevsiminde 0 ve 7 ºC arasında geçirmesi gereken süreyi “soğuklama saatleri” olarak tanımlamıştır. Daha sonra yapılan fizyolojik çalışmalar soğuklama ihtiyacının sürekli olarak belli bir eşik sıcaklığın altında bulunmak olmadığını ortaya koymuştur. Şöyle ki, elmada 1500 saatlik bir soğuklama döneminin sonunda 15 ºC sıcaklıkta 500 saatlik bir sürenin tomurcuklanmaya olumlu etkisi vardır (Young 1992). İlk ve ikinci 500 saatlik bölümde ise 15, 20 ve 30 ºC sıcaklıklar ise olumsuz etkide bulunmaktadırlar. Örneğin Warmund ve Krumme siyah çileklerde 0‐9 arasını 1, 9.2‐12.4 arasını 0.5; 12.5‐15.9 arasını 0; 16‐18 arasını ‐0.5 ve 18 den yukarısını ‐1 soğuklama olarak belirlemişlerdir.

Soğuklama Ölçüleri

Bitkilerin soğuklama ihtiyaçlarını tanımlamak ve ölçmek bir takım modeller ve yöntemler geliştirilmiş, hala bitkilere özel dinamik modeller üzerinde çalışmalar devam etmektedir. En yaygın kullanılan soğuklama ölçüleri şunlardır:

Eşik Değer Altındaki Saat Sayısı

Bu yöntem, eşik değer olarak 7.22 ºC (45 ºF) altında geçirilen her bir saati 1 soğuklama birimi; bu eşik değerden büyük sıcaklılarda geçirilen geçirilen her bir saati 0 soğuklama birimi olarak dikkate alır. En yaygın şekilde kullanılan basit bir soğuklama ölçü birimidir.

0‐7 ºC Arasındaki Saat Sayısı

Bu yöntem, 0‐7 ºC arasında geçirilen her bir saati 1 soğuklama birimi ; dışındaki sıcaklıklarda geçirilen saatleri 0 soğuklama birimi olarak kullanır.

Utah Soğuklama Birimi

Richardson, Seeley ve Walker tarafından geliştirilen bu yöntemde 1.4 0C ve altındaki düşük sıcaklıklar soğuklama birikimine katkı sağlamazken 16 0C ve üstündeki sıcaklıklar negatif etkide bulunmaktadır. Bu yöntem önceki yöntemlerden daha duyarlı sonuçlar verse de hesaplama bakımından daha fazla güçlük yaratmaktadır.

Bu yöntemde 2 5‐9 1 0C arasındaki sıcaklık derecelerinde geçirilen Bu yöntemde 2.5 9.1 C arasındaki sıcaklık derecelerinde geçirilen her bir saat 1 soğuklama birimine eşittir. 18 0C üstündeki sıcaklıklar ise soğuklama birikimine ‐1 ağırlıkla etki etmektedir.

Sıcaklık Aralığı (ºC)

Sıcaklık Aralığı (ºF)Soğuklama Birimi
- 1,4- 340,0
1,5 - 2,435-360,5
2,5 - 9,137 - 481,0
9,2 - 12,449 - 540,5
12,5 - 15,955 - 600,0
16,0 - 18,061 - 650,5
18 -65 -

-1,0

  • Etiket yok